Riadkový inzerát pre denník Pravda - Objednávka

(Tento formulár nie je vhodný pre zadávateľov platiacich cez štátnu pokladnicu. Tých prosíme,
aby kontaktovali inzertnú kanceláriu.)

Zobraz formulár pre

Cenník riadkovej inzercie

Cena za znak:
(komerčná inzercia)
0.200 €
Cena za znak:
(nekomerčná inzercia)
0.050 €
Cena za 1 rámček:3.000 €
Ceny sú uvádzané bez DPH

Odporúčame