Riadkový inzerát pre denník Pravda - Objednávka

(Tento formulár nie je vhodný pre zadávateľov platiacich cez štátnu pokladnicu. Tých prosíme, aby kontaktovali inzertnú kanceláriu.)

Smútočné oznámenie, spomienku, poďakovanie, blahoželanie je možné podať iba cez e-mail inzercia@pravda.sk alebo osobne na adrese redakcie. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na tel. +421 2/4959 6979.

Zobraz formulár pre


Cenník riadkovej inzercie

Cena za znak:
(komerčná inzercia)
0,200 €
Cena za znak:
(nekomerčná inzercia)
0,050 €
Cena za 1 rámček:3,000 €
Ceny sú uvádzané bez DPH